Missie en Visie

Visie
Ter Hoeven Verf is een organisatie die continuïteit biedt richting klant en medewerker. Dit gebeurt op een proactieve en gemotiveerde wijze waarbij wij werken aan een optimaal gezamenlijk resultaat. Dit gebeurt door op een maatschappelijk verantwoorde wijze de laagst mogelijke ketenkosten te realiseren en tevens toegevoegde waarde te bereiken middels kennisdeling, excellente dienstverlening en innovatieve product ontwikkeling.

Missie
Ter Hoeven Verf is een toegewijde leverancier die maximale invulling geeft aan de klantbehoefte en zodoende een optimale wederzijdse continuïteit realiseert.